GIẢI PHẪU

BÀI GIẢNG TRÊN LỚP BÁCH KHOA ĐỒNG NAI - GV PHẠM VĂN LƯỢNG
>> Bài 1: MÔN GIẢI PHẪU
>> Bài 2: HỆ XƯƠNG
>> Bài 3: HỆ KHỚP
>> Bài 4: HỆ CƠ


>> Bài 5: HỆ TUẦN HOÀN
>> Bài 6 : HỆ HÔ HẤP
>> Bài 7: HỆ TIÊU HÓA
>> Bài 8: HỆ TIẾT NIỆU
>> Bài 9: CÁC GIÁC QUAN
>> Bài 10: HỆ THẦN KINH
>>> GIẢI PHẪU (WORD) - PHẦN 01
>>> GIẢI PHẪU (WORD) - PHẦN 02

----------------------------------------------
TÀI LIỆU THAM KHẢO NGOÀI (Sưu tầm):

>> Tải ảnh Atlas Giải Phẫu

I. CÂU HỎI:
Câu 1: Bằng những kiến thức đã học, anh chị hãy mô tả giải phẫu vùng khuỷu tay?
Câu 2: Giải phẫu phổi phải
Câu 3: Trình bày giải phẫu D II tá tràng?

II. TRẮC NGHIỆM:
>> HỆ XƯƠNG
>> HỆ CƠ
>> HỆ TUẦN HOÀN
>> HỆ HÔ HẤP
>> HỆ TIÊU HÓA
>> HỆ TIẾT NIỆU
------------------------