Câu 3: Trình bày giải phẫu DII tá tràng

GIẢI PHẪU >>
Tá tràng là phần đầu và ngắn nhất của ruột non, c
ố định vào phúc mạc thành sau. Tá tràng dài 25 cm, hình chữ C, hướng sang trái và ôm quanh đầu tuỵ. Nó đi theo 1 con đường gấp khúc gồm 4 phần: phần trên (DI) , phần xuống (DII), phần ngang (DIII) và phần lên (DIV)
Phần xuống DII tá tràng:
- Chạy xuống ở bên phải đầu tuỵ, dọc theo sườn phải các thân đốt sống thắt lưng I- III, và ở trước bờ trong thận phải. Ống mật chủ và ống tụy đổ vào thành sau trong phần này. 
- Bên phải L2, L3, nhú tá tràng lớn (có lỗ ống mật, ống tuỵ chính), nhú tá tràng nhỏ (lỗ ống tuỵ phụ),
- Chổ gấp góc giữa các phần trên và xuống gọi là góc tá tràng trên.
- Các lớp của thành tá tràng: Lớp cơ dọc ngoài, lớp cơ vòng ở trong, niêm mạc dưới tá tràng.


1. Lỗ môn vị    2. Hành tá tràng           3. Phần xuống  4. Nhú tá lớn    5. Phần ngang
6. Phần lên       7. Cơ treo tá tràng        8. Hỗng tràng