Câu 2: Giải phẫu phổi phải

Bài làm tham khảo
Hai phổi là những cơ quan chính của hệ hô hấp nằm ở trong khoan ngực, ở hai bên trung thất.
PHỔI PHẢI:


I. Hình thể ngoài: Có 1 đỉnh 1 đáy và 3 mặt ngăn cách nhau bằng các bờ. 3 mặt của phổi là mặt sườn, mặt hoành và mặt trung thất. Phổi được chia thành các thùy bởi các khe.
+ Mặt sườn:
Sát mặt trong xương sườn, cột sống ngực
Có ấn sườn
Phổi phải: 1 khe liên thuỳ
Phổi trái: 2 khe liên thuỳ (*chú ý ko chép phần màu đỏ)

+ Mặt trung thất (mặt trong):
Rốn phổi hình vợt cán xuống dưới
Giữa: phế quản
Trước: ĐM phổi, 2 TM phổi
ĐM, TM phế quản phía trước hoặc sau
Hố tim
Rãnh TM chủ trên
Rãnh quai ĐM chủ
Rãnh TM cánh tay đầu, TM đơn lớn
Rãnh ngang quai ĐM chủ
Rãnh TM đơn lớn, ĐM chủ ngực
+ Mặt hoành:
Úp lên cơ hoành,
Liên quan với cơ hoành, gan, đáy vị, lách
+ Đỉnh phổi:
Nhô lên trên lồng ngực
ĐM dưới đòn phía trước ngoài
+ Các bờ : Có hai bờ trước và dưới.
- Bờ trước: sắc, ngăn cách mặt sườn – trung thất, trùm lên màng ngoài tim, phần dưới bên trái có khuyết tim
- Bờ dưới: đoạn thẳng, đoạn cong
+ Các khe và thuỳ phổi :
- Phổi phải được chia thành 3 thùy trên, giữa và dưới bởi hai khe: khe chếch, khe ngang
- Phổi trái được chia làm hai thùy trên và dưới bởi khe chếch (*chú ý ko chép phần màu đỏ)

II. Cấu tạo phổi: Phổi được cấu tạo bởi toàn bộ các nhánh phân chia ở trong phổi của phế quản chính, các mạch máu, mạch bạch huyết và các sợi thần kinh. Bao quanh các thành phần nói trên là các mô liên kết.
1. Phân chia của phế quản chính ( 25 bậc)
Bậc 2: phế quản thuỳ, 03 nhánh bên phải, 02 nhánh bên trái
Bậc 3: phế quản phân thuỳ, 10 nhánh
Chia nhiều lần liếp – tiểu phế quản (ĐK 1mm): tạo tiểu thuỳ phổi
Tiểu phế quản tân: ĐK 0,5 mm
Tiểu phế quản hô hấp
Phế nang
Thượng mô biến đổi – đến tiểu phế quản tận là trụ đơn – đến tiểu phế quản hô hấp là vảy đơn
Sụn chữ C – vòng sụn – biến mất
Cơ trơn tăng dần
+ Phế nang:
o Bọng hình chén
o Lót bằng thượng mô vảy đơn
o Chống đỡ bằng màng đáy mỏng
o 2 – 3 phế nang mở vào 1 ống phế nang gọi là túi phế nang
o Chất hoạt diện trong dịch phế nang: giảm sức căng bề mặt
o Mao mạch bao quanh phế nang

2. Sự cấp máu cho phổi: Có 2 loại động mạch đưa máu tới phổi là:
Động mạch phế quản: nuôi phổi
Động mạch phổi: trao đổi khí
3. Cuống phổi:
- Bao gồm các thành phần từ ngoài đi vào phổi (Phế quản chính, ĐM phổi, ĐM phế quản, TK) hoặc từ trong phổi đi ra (TM phổi, TM phế quản, Bạch mạch) qua rốn phổi.
- Phế quản chính, ĐM phổi và TM phổi tham gia vào chức năng hô hấp của phổi gọi là cuống phổi chức phận. Các thành phần còn lại có vai trò nuôi dưỡng cho phổi và tạo nên cuống phổi dinh dưỡng,

4. Màng phổi: Là một bao thanh mạc kín bọc lấy phổi. Bao này gồm 2 lá: màng phổi tạng và màng phổi thành, giữa 2 lá là 1 khoan tiềm tàng gọi là ổ màng phổi.
+ Màng phổi tạng:
Bao bọc dính chặt vào nhu mô phổi
Lách cả vào khe gian thuỳ
Quặt ngược quanh rốn phổi liên tiếp màng phổi thành
+ Màng phổi thành:
Phần sườn
Phần hoành
Phần trung thất
Vòm màng phổi: đỉnh phổi
Ngách sườn hoành
Ngách sườn trung thất
Ngách hoành trung thất