Câu 1: Bằng những kiến thức đã học, anh chị hãy mô tả giải phẫu vùng khuỷu tay?

Bài tham khảo:
Vùng khuỷu tay là tất cả phần mềm bọc xung quanh khớp khuỷu, được giới hạn bởi đường vòng ngang trên và dưới nếp khuỷu 3 cm. Khớp khuỷu ở giữa chia vùng khuỷu ra thành 2 phần.vùng khuỷu trước và vùng khuỷu sau.
1. VÙNG KHUỶU TRƯỚC : Là tất cả phần mềm nằm trước che phủ khớp khuỷu. 

Cấu tạo:

- Lớp nông: Có tĩnh mạch trụ nông, tĩnh mạch quay nông, tĩnh mạch giữa khuỷu, tĩnh mạch giữa cẳng tay, tĩnh mạch giữa đầu và tĩnh mạch giữa nền. 

- Lớp sâu: Gồm các cơ tạo nên hố khuỷu.
+ Các thành:• Thành trước: da và mạc nông.• Thành ngoài: là toán cơ trên lồi cầu.• Thành trong: là gân cơ nhị đầu cánh tay• Thành sau: là khớp khuỷu và cơ cánh tay trước
+ Các thành phần đi qua:
Dây thần kinh quay khi đến ngang nếp khuỷu thì chia thành 2 ngành cùng xuống cẳng tay: nhánh nông và nhánh sâu.
Nhánh trước động mạch cánh tay sâu nối với động mạch quặt ngược quay trước của động mạch quay.

- Rãnh nhị đầu trong:
+ Các thành:
• Thành trước: da và mạc nông, được tăng cường bởi trẻ cân cơ nhị đầu cánh tay
• Thành ngoài: là gân cơ nhị đầu cánh tay.
• Thành trong: là toán cơ trên ròng rọc.
• Thành sau: là khớp khuỷu và cơ cánh tay trước. 

+ Các thành phần đi qua:
Động mạch cánh tay - động mạch trụ và động mạch quay.
Thần kinh giữa đi phía trong động mạch.

2. VÙNG KHUỶU SAU: Là vùng nằm sau khớp khuỷu, khi duỗi cẳng tay ở giữa có mỏm khuỷu, 2 bên có 2 rãnh:
- Rãnh ngoài là rãnh lồi cầu do mỏm trên lồi cầu và mỏm khuỷu tạo nên, rãnh này rộng và nông có cơ khuỷu lấp đầy rãnh.
- Rãnh trong là rãnh ròng rọc khuỷu do mỏm trên ròng rọc và mỏm khuỷu tạo nên,  trong rãnh có dây thần kinh trụ đi giữa 2 bó cơ trụ trước.


3. MẠNG MẠCH CỦA KHỚP KHUỶU: Ở khuỷu có 2 vòng mạch nối tiếp nhau:
- Vòng nối quanh mỏm trên ròng rọc: do các động mạch bên trụ trên, động mạch bên trụ dưới của động mạch cánh tay nối với động mạch quật ngược trụ trước và quặt ngược trụ sau của động mạch trụ.
- Vòng nối quanh mỏm trên lồi cầu do các động mạch: nhánh trước
và nhánh sau của động mạch cánh tay sâu nối với động mạch quặt ngược quay trước của động mạch quay và động mạch quặt ngược quay sau của thân động mạch gian cốt thuộc động mạch trụ.

Bài trên được tóm lược từ Bài viết VÙNG KHUỶU TAY -  TS. Trịnh Xuân Đàn